Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1 kişi, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 kişi olmak üzere , bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur”.

İlkyardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” verilen merkezler tarafından verilebilir.

Bu merkezde eğitim verecek eğitimcilerin Sağık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlkyardım Eğitimcisi” sertifikasına sahip olması gerekir.