6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulama kapsamı nedir?
İşyerindeki çırak ve stajyerler de Kanun kapsamında mıdır?
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin işverence üstlenilmesi için şartlar nelerdir?
Geçici veya belirli süreli işlerde işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?
İşyeri tehlike sınıfı nasıl belirlenir?
İSG mevzuatına uygunsuzluk hâlinde idari para cezası ne kadardır?