İş Güvenliğinde Uzman Eğitim

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir ?

=> Rehberlik ve danışmanlık,

=> Risk değerlendirmesi,

=> Çalışma ortamı gözetimi,

=> Eğitim, bilgilendirme ve kayıt,

=> İlgili birimlerle işbirliği,

=> İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Baka

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir ?

nlığa rapor etmek.

=> İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.

=> Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

=> Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Nasıldır ?

  1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az işçi başına 10 dakika.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az işçi başına 20 dakika.
  3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az işçi başına 40 dakika.