İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da  önem arz etmektedir. KAYI OSGB, AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, bünyesinde yer alan  A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile yürütmektedir.

 Danışmanlık hizmeti kapsamında olan bazı  çalışmalarımız

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 
2. Risk Analizinin Hazırlanması,
3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki
4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,
5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması
6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi
7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri
8. ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,
10. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi.